top of page

BODO (HIJ/HEM)

"Na bijna 10 jaar het boegbeeld te zijn geweest als mijn Drag Persona Beau La Belle op de boot van Tess van Zwol tijdens de Canal Parade Pride Amsterdam vind ik het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Om aan de zichtbaarheid van onze prachtige veelzijdige community een bijdrage te mogen leveren en onderdeel te mogen zijn van Part of the Kaleidoscope is een eer, genoegen en plicht.

Ik identificeer me als cis gay man met af en toe een bi-uitstapje. Ik verbind me over het algemeen emotioneel beter met vrouwen, maar ben fysiek meer aangetrokken tot het mannelijke geslacht. Ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit op een andere manier beleefd heb.

Mijn jeugd was eenzaam, opgroeiend in een gezin in de provincie waar weinig ruimte was voor emotionele communicatie. Vlak voor mijn coming-out overleed mijn oudste broer aan AIDS, wat zeker de eerste jaren van mijn sexuele ontwikkeling een bepaalde remming heeft veroorzaakt. Door mijn anders geaard zijn dan mijn omgeving heb ik een solitair karakter ontwikkeld waarin ik mijn eigen referentiekader ben en me niet perse druk maak over wat anderen van me vinden. Ik heb me nooit voor laten staan op mijn seksuele oriëntatie en wens er ook niet op afgerekend worden. 

Ik heb het grote geluk op een heerlijke plek in Amsterdam te mogen wonen waar onze community ruimschoots vertegenwoordigd is, maar besef me terdege dat ik gepriviligeerd ben en dat dit niet geldt voor anderen die in een hetero normatieve omgeving in de provincie wonen. Door mijn soms flamboyante verschijning ben ik er ondertussen aan gewend om de ogen op me gericht te krijgen en voel me nooit gehinderd om dit om wat voor reden dan ook niet te doen. Ik voel me bovenal onderdeel van Human Community waarbij iemands sexuele oriëntatie, wat mij betreft, niet iemands karakter definieert. 

Als je wat verder kijkt dan onze landsgrenzen denk ik dat we in Nederland aardig op de goede weg zijn, met uitzondering van het toenemend aantal geweldsdelicten die gericht zijn tegen onze community. Ik verafschuw elke vorm van geweld tegen welke community dan ook en zou de samenleving dan ook wat meer verdraagzaamheid gunnen. Het hoeft je ding niet te zijn, maar laat de ander in zijn, haar of hun waarde."

Bodo - Part of the Kaleidoscope7439_(c)Anne van Zantwijk_staand.jpg
bottom of page